Junior Entrepreneur Programme

On Friday 24th January, three ‘Dragons’, Bríd Ní hEanacháin, Jarlath Sweeney and Helen Higgins visited 5th and 6th Class in order to view and adjudicate on the projects they had been developing for the JEP (Junior Entrepreneur Programme) initiative. With some difficulty the ‘Dragons‘ chose a board game as the project that all the children will now develop/improve before publishing.
Míle Buíochas do Na Dragúin and sincere thanks to Múinteoir Máire T for co-ordinating the programme.

Lá Oscailte/Open Day

Gaelscoil De Búrca, lá oscailte

Beidh Coiste na dTuistí, Gaelscoil Uileog de Búrca ag eagrú lá oscailte do thuistí nua atá ag lorg eolas faoi an scoil agus oideachais trí mheán na Gaeilge.  Beidh sé ar siúl sa scoil ar an 13ú Márta ó 11.30 go 1.00. Beidh foirmeacha iontrála ar fail sa scoil ar an lá nó glaoch ar (094) 9362000.

Gaelscoil De Búrca, Open Day

The Parents Committee of Gaelscoil Uileog de Búrca are organising an open day in school on 13th March 2013 from 11.30am – 1.00pm for new parents who would like to know more about the school and education through Irish. Enrolment forms will be available on the day or by contacting the school at (094) 9362000.

Naíonáin Nua

A very big welcome to all children & parents back to school and a special welcome to our new infants.

Best of luck to you all and I hope you have a very enjoyable year.

Le gach dea ghuí

Gallery

Sean Griangrafanna (meascán)

This gallery contains 10 photos.